Valio printsiibid ja toimimisviisid

VALIO PERSONALIPRINTSIIBID:

 • Isiklik vastutus
 • Avatus
 • Õiglus
 • Võrdväärsus

ISIKLIK VASTUTUS - Tulemus loeb

 • Teen tulemust iga päev
 • Tean, kuidas minu tulemuslikkust mõõdetakse
 • Minul lasub põhivastutus oma töö arendamise eest
 • Tulemus paraneb, kui julgen kinni haarata uutest võimalustest, proovijat ei laideta
AVATUS - julgustan koostööd:
 
 • Õpin oma ala ekspertidelt
 • Võimaldan infovahetust
 • Aktsepteerin erinevusi
 • Edendan uusi asju

ÕIGLUS - õiglane on teada, kas teen oma tööd piisavalt hästi:

 • Julgustan ja annan tagasisidet
 • Kasutan saadud tagasisidet enda arendamiseks
 • Loon võimalused arenguks

VÕRDVÄÄRSUS - igaühel on võimalus saavutada oma töös edu:

 • Juhin eeskujuga
 • Toimin õiglaselt
 • Tagan eduvõimalused

VALIO JUHTIMISPRINTSIIBID:

 • Kaasa üksikisik, tee kindlaks tema tugevused
 • Rõhuta tugevusi ja võimalusi
 • Julgusta ja juhenda läbi tagasiside

TOIMIMISVIISID:

 • Teeme parimat
 • Oleme kliendikesksed
 • Suhtleme avatult
 • Peame lubadusi
 • Oleme initsiatiivikad
 • Otsime võimalusi, mitte takistusi